<
toekenningen

Extractions UK/NL

Rademacher de Vries Architects

€ 7.442

Voucherprocedure Actieagenda Internationaal

In de context van de Internationalisering voucher onderzoekt Rademacher de Vries in samenwerking met Cambridge University en Sanchez Benton de koppeling tussen grondstofdelving, nieuwe regionale bouwculturen en erfgoed. Het ENCI Energie Landschap project vormt het vertrekpunt van deze discussie als voorbeeld waar natuur, industrie en erfgoed met elkaar verweven worden. De unieke gebiedsontwikkeling werd bovendien mogelijk gemaakt door een ongebruikelijke samenwerking tussen het bedrijfsleven, de buurt, natuurorganisaties en de overheid.

Het project heeft drie internationale ambities: het uitwisselen van kennis, het leveren van een educatieve bijdrage en de ontwikkeling van professionele netwerken. De internationale uitwisseling spitst zich toe op de delving van bouwmaterialen en de regionale consequenties daarvan voor de bouwcultuur en het landschap, op basis van de uitkomsten van het eerdere ENCI Energie Landschap project. Deze ervaringen, en de rol die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bij de ondersteuning van het project heeft gespeeld, bieden een toonaangevend model dat in een lezing aan de universiteit van Cambridge aan de orde zal komen. De lezing wordt gevolgd door een tweedaagse workshop waarin studenten zich zullen buigen over de relatie tussen bouwmaterialen en hun herkomst. De veronderstelling is dat een dieper begrip van hoe bouwmaterialen regionaal worden verkregen kan leiden tot een doelgerichtere architecturale gevoeligheid. Het derde onderdeel van de uitwisseling zal bestaan uit een bijeenkomst van diverse jonge architectenbureaus in Londen bij een werkdiner rond het thema regionaal design in een peri-urbane context.

'Extractions UK/NL' ontvangt de voucher voor internationale kennisdeling en doorontwikkeling van het eerder door de Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II tot stand gekomen ontwerpend onderzoek ENCI Energie Landschap - Het onverenigbare verenigd. Meer informatie over de Voucherregeling Actieagenda Internationaal vindt u hier.

website

www.rademacherdevries.com