<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

ExtraExtra

€ 65.000

Stichting Extra Extra omschrijft zichzelf als een platform voor erotiek en cultuur dat reflecteert op de sensualiteit van de stad. Extra Extra beziet sensualiteit als de hedendaagse internationale taal van sociale omgang en productie en plaatst deze taal tegenover de hardheid van polarisatie, segregatie, milieuvervuiling en harde bouwmaterialen. Binnen deze thematiek richt het programma zich in 2020 op de rol en invloed van technologie, migratie en identiteit. Het programma van de aanvrager beoogt verschillende culturele disciplines samen te brengen in hun beschouwing van de bovengenoemde thematiek. Extra Extra nodigt ontwerpers, beeldend kunstenaars, schrijvers, performers en academici uit om hun werk te presenteren in de vorm van interviews, screenings, presentaties, voordrachten en workshops. Het programma kent 4 lijnen: publiek programma, opdrachtgeverschap, reflectie & verdieping en talentontwikkeling. Het publieke programma bestaat uit twee live formats met in totaal 13 evenementen, drie Extra Extra Nights en tien keer Club Extra Extra. De Nights zijn avondvullende publieke programma's waarin cultuurmakers en -denkers het centrale thema verbinden aan de lokaliteit van de plek waar de Nights plaatsvinden. In 2020 zal dit 2 keer in Rotterdam plaatsvinden en 1 keer in Londen. Club Extra Extra zijn bijeenkomsten in verschillende steden van kleinere schaal die plaats vinden in werkruimtes van makers. Het opdrachtenprogramma omvat zeven opdrachten voor crossmediale werken, twee onderzoeksessays en een ontwerpopdracht aan een architect voor een ruimtelijke installatie. Daarnaast publiceert Extra Extra twee keer per jaar een magazine waarin plek is voor reflectie en verdieping. Tevens informeert het magazine de evenementen van het publieke programma. De aanvrager verstrekt opdrachten aan schrijvers en makers om middels interviews, essays en korte verhalen te laten zien hoe zij met hun werk betekenis geven aan de stedelijke wereld. Naast het magazine is er ook een online archief met informatie uit het magazine aangevuld met podcasts. Onder de lijn talentontwikkeling vallen twee workshops gericht op jonge makers en schrijvers. In 2020 zijn de thema's ' travel' en 'addiction' voortbouwend op het meest recente issue van het magazine.

website

www.extraextramagazine.com