<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Fabula Persona

Ferdi Özgürel

€ 7.500

Ferdi Özgürel ontvangt een startsubsidie voor het project 'Fabula Persona'. Het project behelst een onderzoek naar en de aanzet voor het ontwikkelen van een Fabula Persona systeem in de context van gamedesign. Fabula Persona is een systeem waarbij kunstmatige persoonlijkheden worden gebruikt om een emergent narratief te bewerkstelligen. Het project omvat het testen en programmeren van een gesimplificeerde versie van persoonlijkheden, waarbij meerdere Non-Playable-Characters interacteren met elkaar en de speler. Er wordt getest op de emergente kwaliteiten van het systeem. De aanvrager betrekt in het project kennis van Maggie Polach, psycholoog, Tom Percheul, AI-programmeur, en Christian Roth, verbonden aan het lectoraat Interactive Narrative Design van de HKU.