<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → AV productie

Face the Interface

Anja Groten

€ 10.788

'Face the Interface' is een interactieve installatie bestaande uit een smart spiegel met ingebouwde speakers, scherm, camera en gezichtsherkenningssoftware. Zodra het gezicht van de deelnemer gedetecteerd wordt, begint een stem een verhaal te vertellen. Het verhaal is op non-lineaire manier opgebouwd en, afhankelijk van de gezichtsexpressie van de deelnemer, ontstaat er variatie in de verhaallijn. Parameters als de intensiteit van een lach en de positie van wenkbrauwen beïnvloeden het narratief. Anja Groten vraagt ondersteuning voor de doorontwikkeling van het bestaand prototype dat is ontwikkeld in het kader van de Sandberg@Mediapark serie, tot zelf functionerende installatie. De volgende iteratie omvat het verbeteren van hard- en software, en de vertaling van de verhaallijnen in het Engels om de installatie in internationale context te presenteren. Een publieksprogramma en workshops zorgen voor verdere inhoudelijke verdieping op het gebied van smart spiegels en gezichtsherkenning. Voor dit project werkt Anja Groten samen met software developer Hay Kranen en schrijfster Maartje Smits.