<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

fanfare

€ 26.910

Fanfare is een ontwerpstudio en platform voor cross-disciplinaire samenwerkingen binnen het grafisch ontwerpveld. De organisatie beoogt vernieuwende praktijken op het gebied van beeldtaal en visuele communicatie te faciliteren en te stimuleren. Het activiteitenprogramma voor 2020 richt zich onder andere op het onderzoeken van netwerken, samenwerkingsverbanden, collectieven systemen en het leggen van verbindingen met andere vakgebieden, vanuit de discipline grafisch ontwerpen.
Het jaarprogramma krijgt vorm in verschillende formats en een reeks van activiteiten, waaronder: 1. 'Plot Twist', een maandelijkse leesclub met als focus 'collective learning' 2. 'One-time Show', vier events elk met een eigen thema, waaronder 'Parallels of the Equator', een jaarlijks event tijdens ADE waarin de relatie tussen geluid en ontwerp in de context van communicatie centraal staat. 3. Een residentieprogramma in samenwerking met M4gastatelier 4. Fanfare inc. Een podcastserie, tentoonstelling en catalogus rondom het thema 'labour' in het ontwerpveld. 5. 'Fanfare Tetatet', een podcastserie waarin verschillende geluidsformats en manieren van gespreksvoering worden onderzocht.
Fanfare werkt samen met diverse partners in binnen en buitenland, waaronder Fabulous Future (NL), Womens Office, Radio EE, verschillende Nederlandse grafisch ontwerpopleidingen zoals Werkplaats Typografie, de Rietveld Academie, KABK en HKU.

website

fanfarefanfare.nl