<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

FASadE

€ 20.000

Met het jaarprogramma 2016 onderzoekt en verkent FASadE (Amersfoort) actuele onderwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap en zet deze, op kritische wijze, op de agenda. Zij richt zich daarbij zowel op een vak- als breed publiek. In de architectuurcafé's behandelt FASadE actuele thema's zoals de vluchtelingenproblematiek, de verhouding tussen burger en overheid, de ondergrond, het daklandschap en de rol van corporaties in de crisis. Daarnaast organiseert men een excursie over het werk van de eerste naoorlogse stadsarchitect van Amersfoort, Daan Zuiderhoek en een driedaagse reis naar Dublin. Tot slot zijn er filmavonden en is er de jaarlijkse Dag van de Architectuur. FASadE werkt samen met andere partijen en wordt gesteund door de gemeente Amersfoort.

website

fasade.nl