<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Activiteitenprogramma

fashion fest 2017

Stichting Music And Fashion Battle

€ 15.000

Stichting Music And Fashion Battle (MAFB) organiseert in samenwerking met het Tropenmuseum het Fashion fest 2018. Het depot van het museum dient als uitgangspunt van het programma, dat verder opgebouwd is uit een reeks masterclasses, een panelgesprek, een documentaire over de ontwerpers, hun proces en culturele achtergrond, een filmprogramma over diversiteit, een expositie van alle depotobjecten en een finale catwalkshow. Hierbij worden 72 deelnemers betrokken om inspiratie te putten uit de objecten uit het depot van voor hedendaagse ontwerpen. MAFB biedt begeleiding aan de deelnemers door middel van masterclasses om hun ambacht en inspiratie te vertalen naar een breed publiek. Het masterclassprogramma duurt zes maanden en wordt verzorgd door internationaal werkende professionals op het gebied van ontwerpen, hairstyling, make-up, modellenwerk en ondernemerschap. Hiermee kunnen de deelnemers zich inhoudelijk en technisch ontwikkelen. Het doel van MAFB is kansen bieden aan divers talent en de verbanden laten zien tussen cultureel erfgoed en modevormgeving aan een breed publiek. Bij het project zijn het onderzoeksinstituut Research Center for Material Culture en online platform Modemuze betrokken.

website

www.mafb.nl