<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek

FASHION THERAPY_SPRING CLEANING

SCHUELLER DE WAAL

€ 23.000

Schueller De Waal STUDIO (SDW Studio) introduceert een nieuwe en autonome visie onder de noemer 'FASHION THERAPY'. Hiermee wordt enerzijds gerefereerd aan een periode om de mode- industrie te evalueren en te transformeren, anderzijds betreft het een zoektocht naar de relevantie van mode en nieuwe vormen voor een positieve impact op de industrie en samenleving. De nieuwe visie wordt gepresenteerd door verschillende statements. De subsidie wordt ingezet voor het tweede statement getiteld 'Spring Cleaning'. Dit statement betreft een experimentele performance waarin modellen in een nieuwe collectie samen met schoonmakers en schoonmaakbedrijven een vervuilde wijk Parijs gaan schoonmaken. De presentatie is door de Federation de la Mode in de officiële kalender opgenomen en wordt door het platform Modem, Autrement PR in Parijs en Schoon den Boer in Amsterdam gepromoot. Met deze presentatie beoogt SDW Studio een waardevol alternatief te bieden op de traditionele modeshow. Daarnaast wil SDW Studio bijdragen aan onderzoek, analyse en reflectie in de mode door rol van ontwerpers, eigen artistieke drijfveren en het systeem waarbinnen het opereert te bevragen.

website

www.schuellerdewaal.com