<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Feeding the City

Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw

Samen met Trends & Concepts vraagt Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw een startsubsidie aan om een ontwerpend onderzoek uit te voeren dat zich richt op nieuwe analysemethoden, ruimtelijke concepten en ontwerpinstrumenten voor de organisatie van de voedselketen op regionale schaal. Het onderzoek betreft de voedselkringloop in al zijn facetten, van primaire productie tot afvalverwerking en van stadslandbouw tot mondiale ketens en richt zich niet alleen het organiseren van meer gesloten kringlopen, maar nadrukkelijk ook op het versterken van lokale en regionale bedrijvigheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de volgende twee regio's: Netwerkstad Zwolle-Kampen en Netwerkstad Twente. De aanvragers werken in dit project samen met o.a. Provincie Overijssel, WUR Livestock Research en CSTM Universiteit Twente.