<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Feeling at Home in Europe

Studio Pinar Balat

€ 7.500

Het project 'Feeling at Home in Europe' wil de rol van het narratief en het ontwerp onderzoeken in relatie tot je ergens thuis voelen. Architecten Pinar Balat en Lorna Gibson stellen dat dit narratief in de afgelopen jaren is gewijzigd door de inspanningen en goede samenwerkingen binnen de Europese Unie, waardoor veel Europeanen hun thuis in een ander land hebben gevonden. Om dit goed in beeld te kunnen brengen zijn zes steden, Amsterdam, Parijs, Rome, Madrid, Warschau en Zagreb, geselecteerd die middels een eenduidig proces worden geanalyseerd. Het te hanteren proces is tweeledig. Allereerst zal via een narratieve studie het lokale beeld over wonen in de kunst, fotografie en literatuur in beeld worden gebracht. Vervolgens zal ook een functionele studie plaatsvinden, waarbij wordt gekeken naar typische woonplattegronden, woonmodellen en de regelgeving. Per locatie zal op basis van de informatie een rijk document ontstaan met afbeeldingen, teksten, interviews en architectonische tekeningen. Deze serie vormt de ruggengraat van een tentoonstelling over het onderwerp.