<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Feelscape

doggerconcepts

€ 7.500

Ontwerper Simon Dogger werkt met 'Feelscape' aan een vertaling van visuele 2D-kunstcollecties in voelbare objecten. Via voellandschappen wil hij door middel van materiaalgebruik, vormgeving en positionering het objectieve en subjectieve verhaal van kunstwerken verbeelden. In combinatie met een audiobeschrijving kan een blinde of slechtziende bezoeker zo het werk en zijn context beeldend waarnemen. Hierbij is het doel ook de verdieping, intentie en identiteit van de kunstenaar door te geven. Met deze interpretaties van kunstwerken krijgen blinden en slechtzienden kwalitatieve toegang tot een museum. De startsubsidie wordt ingezet om met een validatieonderzoek te testen of bezoekers met Feelscape een verrijkt en verdiept beeld krijgen van een collectie. Ook worden samenwerkingspartners en co-financiers gezocht voor de verdere implementatie.

website

www.simondogger.nl