<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Presentatie

Fictioning Comfort

Stichting Public Art Squad (MAMA)

€ 10.000

'Fictioning Comfort' is een tentoonstellingsproject van collectief WORKNOT! dat van mei tot juli 2020 wordt gepresenteerd in MAMA. De tentoonstelling verkent en behandelt de verschillende wijzen waarop design bijdraagt aan uitputting, en meer bepaald: het 'uitputten van lichamen'. Het begrip lichaam wordt hierbinnen in een brede zin benaderd, van menselijk lichaam tot bijvoorbeeld planetair lichaam. Binnen het project 'Fictioning Comfort' wil WORKNOT! met verschillende experimenten de manieren waarop design onze uitputting heeft gefaciliteerd bevragen en kijken hoe het onze relatie tot comfort heeft gedefinieerd. Het collectief transformeert MAMA ́s showroom tot een tijdelijk, experimenteel en kwetsbaar thuis, waarbinnen het idee van comfort opnieuw vanuit een fictief standpunt wordt verbeeld. Het tentoonstellingsprogramma zal bestaan uit een reeks perfomatieve installaties die ieder één of meerdere condities van 'thuis' fictionaliseren, vijf publieke evenementen die deze interventies activeren en een twaalfdelige publicatiereeks. De interventies worden gemaakt in samenwerking met uitgenodigde makers. Sarmad Platform & Magazine zal verantwoordelijk zijn voor de twaalf publicaties, die de werken in de tentoonstelling van context voorzien. Daarnaast zal er ook een boekenplank worden samengesteld om verdieping in de verschillende onderwerpen te bieden.

website

www.thisismama.nl