<
toekenningen

Flex Test Roc | Marco Broekman en Dingeman Deijs

FLEX TEST ROC is een onderzoeksvoorstel van Marco Broekman Urbanism Research Architecture en Dingeman Deijs Architect in samenwerking met de partners BOA, ROC Amsterdam en DRO. Het onderzoek heeft als doel de bestaande ROC/MBO gebouwen in Amsterdam te testen op de flexibiliteit ten aanzien van gebouw, locatie en gebruik.

De hypothese is dat het onderwijs en de economie zodanig dynamisch zijn, dat gebouwen een hoge mate van flexibiliteit moeten tonen. Naast de gebouwflexibiliteit is echter ook de omgevingsflexibiliteit van groot belang; de ligging in de stad, bereikbaarheid, openbaarheid, kwaliteit van de omgeving e.d. Door verschillende toekomstscenario's te testen op het gebouw, de omgeving en het gebruik, wordt inzicht verkregen in de potentie van de verschillende gebouwen/locaties. De scenario's gaan uit van extreme veranderingen op het vlak van bijvoorbeeld de schaal van de instituten, digitalisering van het onderwijs of de openbaarheid van de gebouwen. De hoofdvraag is of deze scholen uiteindelijk hun gebouwen beter kunnen benutten, fluctuaties in onderwijsprogramma kunnen opvangen, financiële risico's kunnen verlagen en een betere positie in de omgeving/stad kunnen krijgen, waardoor de aansluiting tussen mbo en bedrijfsleven kan verbeteren. Inzichten in de potenties van locaties geven de eigenaren van de gebouwen uiteindelijk handvatten voor een gebiedsgerichte huisvestingsstrategie.

Dit project wordt ondersteund in het kader van de Open Oproep Onderwijsomgeving.