<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Publicatie

Floppy Disk Fever

Niek Hilkmann

€ 16.554

In de publicatie 'Floppy Disk Fever: The curious afterlife of a flexible medium' verkent Niek Hilkmann de aanhoudende aanwezigheid van de floppy in de eenentwintigste eeuw. In een aantal geannoteerde interviews met mensen die zich vanuit artistiek en academisch oogpunt nog bezighouden met de floppy, wordt vervolg gegeven aan het langlopend onderzoeksproject 'Floppy Totaal'. Voor dit project ontving Niek Hilkmann eerder een startsubsidie. Het boek reflecteert op de noties van veroudering, behoud van media en nostalgie. Daarnaast bevraagt het hergebruik en herbestemmen van 'verouderde' technologie als een cultureel fenomeen. Het neemt als vertrekpunt de aanname dat verouderde technologie nog steeds onderdeel is van ons alledaagse leven en steeds nieuwe gebruiken vindt. Aan 'Floppy Disk Fever' dragen in ieder geval bij: Jason Scott (internet-archivist), Tom Persky (floppydisk.com), Florian Cramer (floppy filmmaker), Jason Curtis (Museum of Obsolete Media), Adam Frankiewicz (Pionierska Records), Foone Turing (media-archeoloog), Clint Basinger (Lazy Game Reviews) en Nick Gentry (kunstenaar). WORM, V2_, Piet Zwart Institute, het Institute of Network Cultures en Varia hebben hun interesse geuit voor het hosten van presentaties en workshops rondom het boek.