<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Fluid Territories: The North Sea and Beyond

Hamed Khosravi

€ 22.430

Hamed Khosravi wil met het project 'Fluid Territories: The North Sea and Beyond' toewerken naar een manuscript voor een publicatie voert daar ontwerpend onderzoek voor uit. Khosravi focust zich met het onderzoek op de Noordzee wat in zijn ogen het meest verstedelijkte waterlichaam ter wereld is. Het onderzoeksproject biedt nieuwe interdisciplinaire lezingen over de manieren waarop de relatie tussen de ruimte, het territorium en zijn levensvorm opnieuw zou kunnen worden bekeken: het scheidt architectuur van het land en leest het in de context van de vrije zee. Het onderzoek beschouwt de Noordzee als een omstreden gebied waarbinnen verschillende vormen van leven tot bloei zijn gekomen. Al eeuwenlang is de zee het speelveld van toe-eigening en conflict en de aanvrager wil onderzoeken hoe de architectuur hierop heeft gereageerd. Ook richt hij zich op de toekomst, bijvoorbeeld op de impact van klimaatverandering op de diverse kustlijnen, of de uitdijende logistieke infrastructuur als gevolg van een verschuivingen in onze economie. In deze vervolgaanvraag bouwt de aanvrager voort op het verrichte onderzoek uit de starftase, worden er academici uitgenodigd om essays voor de subthema's te schrijven en worden per thema ontwerpproposities gemaakt samen met een groep van onderzoekers en architecten en met partijen als Architectural Association (Londen), TU Delft (Delft) en H+N+S Landschapsarchitecten.

website

www.hamedkhosravi.com