<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Onderzoek

Flumina Hiberniae 2040

REDscape

€ 38.400

Flumina Hiberniae 2040 is een onderzoek van designbureau REDscape Landscape & Urbanism naar rivierbeheer in Ierland. De opzet is om tot een ontwerpgerichte aanpak van het rivierbeheer te komen. Nederlandse designprofessionals op het gebied van landschapsarchitectuur, engineering en stedelijk ontwerp onderzoeken samen met Ierse waterbeheermaatschappijen en overheidsinstanties hoe zij de recente uitdagingen waar het rivierbeheer voor staat door middel van ontwerpen kunnen omzetten in voordelen voor het Ierse landschap. Het onderzoek wordt gedaan in een reeks workshops. Er worden tevens case studies en ontwerpen ontwikkeld die aan beleidsmakers en professionals worden getoond. Meer dan 300 gespecificeerde overstromingsgebieden in stedelijke en landelijke gebieden vormen het onderzoeksveld. De resultaten zullen in september 2015 worden gepresenteerd tijdens een nationaal seminar in samenwerking met het Irish Landscape Institute. De belangrijkste doelstelling van het project is het promoten van best design practice voor het beheer van Ierse rivieren, gebaseerd op een geïntegreerde designgerichte aanpak.

website

redscape.nl