<
toekenningen

Regeling Architectuur → Programma

Focus on TAC

Temporary Art Centre

€ 38.200

Focus on TAC is een ontwikkelproject waarmee Temporary Art Centre (TAC) samen met stakeholders op een vernieuwende wijze op zoek gaat naar een gezamenlijk visie voor de vernieuwing van haar gebouw. TAC, een broedplaats voor vernieuwende kunst, ontstond uit een samenwerking tussen een atelierstichting, een woningbouwcorporatie en de gemeente als tijdelijke invulling van een oude Philipsfabriek. Wat ooit een tijdelijke plek was, is inmiddels uitgegroeid tot een levendige ontmoetingsplek met een kernfunctie voor de regio. Het voortbestaan van TAC kwam onder druk te staan toen de gemeente een mogelijkheid zag om de TAC-grond in het kader van de stijgende woningbehoefte aan een vastgoedontwikkelaar te verkopen. TAC initieerde echter een alternatief plan, waarbij zij samen met ontwikkelaar Focus Real Estate zowel het TAC-gebouw als de grond kopen om hier een toren te ontwikkelen en vervolgens met de winst het TAC-pand duurzaam te vernieuwen. Doel van dit project is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor TAC en de toren, hierin de wensen en visie van toekomstige gebruikers en bewoners te betrekken en kennis over deze vernieuwende werkwijze breder te delen. Het onderzoeksprogramma bestaat uit verschillende activiteiten: field trips, tien participatieve ontwerpsessies, een veldonderzoek, een artistieke reflectie (op werkwijze en proces), de presentatie van resultaten, een symposium en een publicatie. Deze activiteiten voeden en beïnvloeden elkaar. De resultaten vormen samen de basis voor het ontwerp van dit nieuwe binnenstedelijke gebied.

website

www.tac.nu