<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Formations

Rademacher de Vries

€ 7.500

Ontwerpbureau Rademacher de Vries is betrokken bij de transformatie van de ENCI mergel cementgroeve in Zuid-Limburg. De groeve die in 2019 wordt gesloten zal daarna samen met het omringende landschap als een nieuw natuurgebied met bezoekerscentrum en uitkijkpost gaan functioneren. Daarnaast wil het bureau een cultureel project opstarten waarin samen met oude lokale vaklieden, zogenaamde blokbrekers, innovatieve materiaaltoepassingen voor mergel worden onderzocht. Hiermee wil het bureau de kennis van deze experts vastleggen en de onbenutte potentie van het materiaal verkennen. Om de mogelijkheden van het materiaal inzichtelijk te maken en breed uit te dragen wordt het onderzoek gecombineerd met de ontwikkeling van een aantal ontwerpen voor paviljoenachtige bouwwerken op specifieke locaties in het landschap waar zich dicht onder het aardoppervlak krijtformaties bevinden. Deze bouwwerken, door de aanvrager ook wel formaties genoemd, moeten een nieuwe impuls geven aan de toepassing van mergel in de bouwsector.

website

www.rademacherdevries.com