<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Forms of Hidden Intent

Arvid&Marie

€ 15.000

Arvid&Marie (ontwerpers Arvid Jense en Marie Caye) onderzoeken hoe ze een figuratieve vormentaal kunnen verbinden aan de fysieke vorm van digitale gebruiksvoorwerpen om het gebruik hiervan inzichtelijker te maken en om de gebruiker beter de betekenis ervan te laten ervaren. Ze merken op dat mensen steeds minder goed begrijpen hoe moderne apparaten, zoals smart devices en antennes, functioneren, terwijl deze apparaten meer van invloed zijn op onze samenleving dan we ons op het eerste gezicht realiseren en gebruikt worden voor het vergaren van data. Ze willen een nieuwe vormentaal creëren, geïnspireerd op historische, traditionele decoraties en oude, religieuze rotstekeningen, om in simpele beelden complexe informatie weer te geven. In het vooronderzoek wordt samengewerkt met Cultureland Residency en met Franse en Nederlandse kunsthistorici. Een residency-periode van twee maanden wordt in drie fases opgesplitst: twee weken in Amsterdam waarin oude objecten beeldend onderzocht worden, zes weken in Starnmeer waarin een beeldtaal wordt gekoppeld aan materiaal en vorm, en vervolgens twee weken in Amsterdam waarin de resultaten klaar worden gemaakt voor een tentoonstelling en waarin het onderzoek open wordt gesteld voor inbreng van buitenaf. Arvid&Marie zien een groot belang in het gebruiken van speculatief ontwerp voor het vinden van alternatieven op gangbare praktijken en in het combineren van speculatie met real-world prototyping, waarin high-tech, ontwerp en maatschappelijke problemen samenkomen. Het project wordt ondersteund door en gepresenteerd bij Schloss Hollenegg (Oostenrijk), TAC (Eindhoven) en Horizons (Frankrijk).

website

arvidandmarie.com