<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur

FOSE v1

Makershuis Tilburg

€ 7.500

Het drieluik 'FOSE' is een langdurig crossover project op het snijvlak van hedendaags danstheater en nieuwe media waarin de menselijke interacties worden bevraagd. Het eerste deel 'FOSE v1' is gebaseerd op Hikikomori, een Japans fenomeen waarbij een jongere zich sociaal volledig afsluit maar wel digitaal verbonden blijft door bijvoorbeeld het spelen van online games. Twee performers maken gebruik van hun lichaam en non-verbale communicatie om de waarde van interactie in het digitale tijdperk te bevragen. Tijdens de voorstelling kan het publiek vrij bewegen rondom de performers. Een AR-applicatie stelt het publiek in staat de performance te ervaren vanuit meerdere perspectieven vanwege de extra visuele informatie zoals afstand, gewicht, druk, etc. Voor het onderzoek naar de mogelijkheden van de AR-app wordt samengewerkt met Sander Veenhof. Verder wordt er onder meer samengewerkt met Makerhuis Tilburg, De Nieuwe Vorst (hoofdproducenten), WORM en Spring (coproducenten).

website

www.makershuistilburg.nl