<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Productontwikkeling

Freeling Waters (herzien)

Letman

€ 21.000

Gemeenschappelijke interesses voor vrij ornament, kalligrafie, en verschillende vormen van decoratieve schilderkunst hebben geleid tot het samenwerkingsproject 'Freeling Waters' van ontwerper Job Wouters en muralist Gijs Frieling. Met een nieuwe kijk op de achttiende- en negentiende-eeuwse, Noord-Europese traditie van beschilderde meubels en interieurs beschilderen zij antieke houten kasten aan de binnen- en buitenkant. Hierbij volgen ze de architectuur van de kasten door deze te benadrukken met specifieke kleurprogramma's, teksten, en figuratieve of ornamentele motieven. Op houten panelen wordt een omvangrijk aantal stalen van patronen, ornamenten, voorstellingen en typografie in verschillende kleuren en verschillende schalen gemaakt. Daarnaast doen Wouters en Frieling in samenwerking met verschillende verffabrikanten onderzoek naar de optimale mix tussen de optische kenmerken die zij nastreven en de houdbaarheid, waterbestendigheid en slijtvastheid die voor een te gebruiken kast noodzakelijk zijn. Aansluitend maken ze een serie ontwerpen voor alle oppervlakken van een aantal nieuwe kasten, waarvan de vijf beste ontwerpen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het resultaat is een eerste collectie beschilderde kasten die zich bevindt op het snijvlak van autonome sculpturen, schilderingen en gebruiksvoorwerpen.

website

www.letman.com