<
toekenningen

Frigiti Tori

Homing

€ 6.931

Homing, een kunst- en educatie-collectief opgericht door gedragspsycholoog Charlaine Reval en kunstenaar Laura O'Neill, constateert dat de invloed van de restricties rondom COVID-19 op Surinaams-Nederlandse ouderen groot is. Van en naar Suriname reizen gaat niet meer. Online contact is vaak de enige manier om familie en vrienden te zien. De lage digitale geletterdheid van de ouderen maakt echter dat velen hier moeite mee hebben. Met het project Frigiti Tori - Surinaams voor 'Vergeten Verhalen' – wil Homing daar verandering in brengen. In samenwerking met de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en The Black Archives zal Homing een game co-creëren samen met bewoners van Wi Kontren, een woongroep voor Surinaamse senioren in Amsterdam Zuid-Oost. Frigiti Tori betekent in het Surinaams 'Vergeten Verhalen.' De ouderen worden bekendgemaakt met technieken als 3D-scanning, 3D-modelling, Augmented Reality en digitale stemopnames. Hun verhalen bieden input voor het game-verhaal: over de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975, hun emigratie naar Nederland en het leven dat zij hier hebben opgebouwd. Op deze manier vergroten de ouderen hun digitale competenties, terwijl hun perspectieven op dit nog altijd onderbelichte deel van de Nederlandse geschiedenis via een online platform -met de speelbare game en uitgebreide achtergrondinformatie- toegankelijk gemaakt en gearchiveerd worden voor nieuwe generaties.

website

homing.design