<
toekenningen

Digital Heritage x Public → Productontwikkeling

Fryske digiTales

8D Games B.V.

€ 100.000

Het project 'Fryske digiTales' omvat digitale interactieve vertellingen van volksverhalen, waarbij content en context wordt toegevoegd in de vorm van gedigitaliseerde kaarten, film, audio, illustraties, museale collecties en prenten. Met de kracht van volksverhalen en gaming-toepassingen wordt getracht kinderen van 6 tot 12 jaar enthousiast te maken voor lezen en digitaal erfgoed. In eerste instantie worden digiTales gemaakt van de verhalen over Vrouwtje van Stavoren, Rixt van het Oerd en Het spook van de Langesloot. Dit vormt de basis voor een verhalenbibliotheek die kan worden uitgebreid met volksverhalen uit alle streken van het land. 'Fryske digiTales' wordt ontwikkeld door 8D Games in samenwerking met Bureau Maalstroom, Tresoar, Afûk en Fers. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van €24.570.