<
toekenningen

Frysklab | Bibliotheekservice Fryslan

Via het project FryskLab geven drie provinciale samenwerkingspartners, Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, gezamenlijk invulling aan het concept 'samen maken'. Aan de kern hiervan staat de onderzoeksvraag hoe het leerproces 'leren door samen te maken' ontwikkeld en goed kwantificeerbaar gemaakt kan worden. Er wordt tevens gekeken in hoeverre het leerprincipe binnen traditioneel niet-creatieve beroepsopleidingen een positief effect heeft op de motivatie. Binnen het project wordt nieuwe ambachtelijkheid gekoppeld aan relevante lokale uitdagingen en ambities. De samenwerkingspartners willen dit realiseren door het opzetten van een mobiel FabLab en twee vaste FabLabs.

Gezamelijk wordt een doorgaande leerlijn creatief vakmanschap ontwikkeld bij het ROC Friesland College. Studenten in deze leerlijn leren in de omgeving van een FabLab op een andere manier te kijken naar hoe de 'dingen' in de wereld gemaakt zijn en daarover kritische vragen te stellen en de systemen erachter beter begrijpen. Aan de hand van deze nieuwe maakprincipes ontstaat een herwaardering van de ambachten waarin vakmanschap en leren door te maken centrale uitgangspunten zijn. In samenwerking met NHL Hogeschool (lectoraat Open Innovatie) wordt een onderwijsaanpak ontwikkeld die binnen het ROC Friesland College in de praktijk wordt gebracht. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van het mobiele FabLab van FryskLab, evenals een stationaire FabLabvoorziening binnen de school. Digitale fabricage en daarbij horende 21e eeuwse vaardigheden hebben daarmee binnen dit aanbod een grote rol.