<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Future making in the Anthropocene

Werkplaats Erfgoed

€ 24.860

'Future making in the Antropocene' is een journalistiek onderzoeksproject dat zich positioneert tussen erfgoed en ruimtelijk ontwerp. Aan de hand van onderzoek naar de toekomst van Europese erfgoedlocaties wil Werkplaats Erfgoed hiermee de condities van het Antropoceen ontrafelen, opdat het kan leiden tot een gebalanceerde toekomst voor Europese steden en landschappen. Aan de hand van interviews met dertig jonge wetenschappers, die binnen de onderzoeksprogramma's 'Heriland' en 'Terranova' onderzoek doen naar een wetenschappelijke basis voor mogelijke toekomstscenario's en erfgoedbescherming, wil de aanvrager met die kennis een dialoog aangaan met de ontwerpers en beleidsmakers die zich bezighouden met de ontwikkeling van Europa. De programma's zijn samenwerkingen tussen veertig Europese universiteiten, NGO's en bedrijven. De aanvrager gaat de informatie uit deze projecten verzamelen en communiceren via acht online artikelen, die zich allemaal bezighouden met vier urgente thema's: klimaatverandering, culturele diversiteit, massatoerisme en digitalisering. Uiteindelijk zal de informatie ook worden samengebracht in een tentoonstelling en een rondetafelgesprek, waarin de wetenschappers, ontwerpers en beleidsmakers in gesprek gaan over de inzichten. De artikelen worden op verschillende platforms in Nederland en internationaal gepubliceerd. Het project wordt samen Azadeh Arjomand Kermani uitgevoerd, en ondersteund door CLUE+.


Beeld: Maria Valese

website

werkplaatserfgoed.nl