<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Programma

Futuropolis

W.G.-Kunst

€ 7.900

WG Kunst initieert het project 'Futuropolis' om verschillende striptekenaars bij elkaar te brengen en ruimte te bieden om nieuw werk te maken binnen het thema toekomst. Voor een periode van acht dagen worden de stripmakers aan het werk gezet en aangemoedigd om allerlei experimenten en kruisbestuivingen aan te gaan terwijl ze hun visie en verwachtingen van de toekomst en futuristische leefwereld uitwerken. De geselecteerde makers zijn Hein de Kort, Ludwig Volbeda, Maaike Hartjes, Joost Halbertsma, Wasco en
Marlyn Spaaij. Tijdens de werkperiode is de ruimte van WG Kunst vrij toegankelijk voor publiek om makers aan het werk te zien. Het eindresultaat wordt getoond in een tentoonstelling en als het tijdschrift/manifest/catalogus FUTUROPOLIS, dat tijdens de tentoonstelling wordt uitgebracht. Met het project beoogt de organisatie een laboratoriumfunctie te vervullen en getalenteerde makers uit te dagen om hun grenzen te verleggen. Tevens wil de organisatie het maakproces van strips toegankelijk en openbaar maken voor een breed publiek.

website

www.wgkunst.nl