<
toekenningen

Regeling Upstream: Music x Design → Startsubsidie

Garden of Collective Solitude

Leeza Pritychenko

€ 5.000

In 'Garden of Collective Solitude' werkt mediakunstenaar en ontwerper Leeza Pritychenko samen met elektronisch muzikant upsammy (Thessa Torsing). Het project zal resulteren in een audiovisuele performance en een scenografisch ontwerp. Hiermee willen Pritychenko en Torsing de bestaande noties van een performatieve ruimte bevragen door een nieuwe omgeving daarbinnen te creëren: een van collectieve eenzaamheid. Het centrale idee vertrekt vanuit contrast. Samples en lagen van de buitenwereld zijn de bouwstenen van een audiovisuele tuin die een alternatief suggereert voor de wereld waarin we vandaag leven. De startfase van het project behelst het onderzoek, ontwerp en de ontwikkeling van een prototype. Deze zal bestaan uit onder meer (de aanzet voor) het scenografisch ontwerp, audiovisueel ontwerp, muziekproductie en een lijst van presentatieplekken. Voor de interactie tussen audio, video, setdesign en licht zal worden samengewerkt met een externe expert.

website

leeeeza.com