<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma 2021

GARDENING

Stichting Creative Coding Utrecht

€ 90.000

Creative Coding Utrecht (CCU) positioneert zich als hét platform voor digitale creativiteit. In zijn missie omschrijft de organisatie dat ze: 1. technologie willen demystificeren voor zowel makers als publiek, 2. creative coding willen stimuleren als artistieke praktijk zodat de discipline kwalitatief wordt versterkt, 3. een breder publiek de mogelijkheden van creative coding willen laten ervaren en 4. kennisdeling willen bevorderen voor amateurs en professionals. Creative Coding beoogt de bouwstenen van de digitale wereld zichtbaar te maken en de enorme hoeveelheid aan mogelijkheden die digitale technologie biedt aan diverse disciplines inzichtelijk te maken.

Het activiteitenprogramma voor 2021 met de titel “Gardening: growing symbiotic partnerships & cultivating ccu's creative ecology” is onderdeel van Creative Coding's meerjarenbeleidsplan dat drie terugkerende onderzoekslijnen kent (Art Machines, Culture Machines en Community Machines). Verschillende activiteiten worden ondergebracht in drie pijlers (MAKE, EXPERIENCE en INNOVATE) die elk andere doelgroepen, formats en doelstellingen hebben. MAKE richt zich op makers en onderzoeker door middel van meet-ups, ontwikkeltrajecten, worshops en andere activiteiten waarbij kennisdelen en het stimuleren en verbinden van de professional centraal staat. De pijler EXPERIENCE is gericht op het inspireren van en kennis delen met een breed publiek met behulp van lezingen, performances en exposities. Activiteiten zoals creative consultancy, residenties en netwerkbijeenkomsten vallen binnen de pijler INNOVATE en richten zich op makers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om kennis te delen, te verbinden en te inspireren. Ook verwacht Creative Coding met deze activiteiten inkomsten te genereren. Het programma Gardening start vanuit een techno-eco-feministisch perspectief en wil daarmee onderzoeken hoe technologie in het algemeen en coding in het bijzonder kan bijdragen aan de ontwikkeling van een inclusieve maatschappij, waarin mens en niet-mens centraal staat. Het gekozen perspectief bouwt voort op het jaarprogramma 2020.

website


Foto: 'Dendron', Ibo Ibelings