<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Gebiedsontwikkeling IJsselvallei

Gemeente Heerde i.s.m. Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur

€ 26.717

IJsselvallei staat voor een drietal maatschappelijke opgave: klimaat adaptatie - mitigatie, invulling geven aan kringloop landbouw met aandacht voor vitale bodem en biodiversiteit én het versterken van de leefbaarheid in het gebied. Betrokkenheid en een integrale samenwerking van verschillende partijen is essentieel voor een toekomstbestendig landelijk gebied. Ontwerp kracht is nodig om te zorgen dat verschillende initiatieven elkaar versterken en bijdrage aan de grote opgave die de IJsselvallei het hoofd moet bieden.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

www.heerde.nl