<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Gebiedsproces Uddel: stikstof als vliegwiel voor integrale gebiedsontwikkeling

Gemeente Apeldoorn i.s.m. SMARTLAND landschapsarchitecten en provincie Gelderland

€ 24.700

Uddel is Nederland in het klein: een hoge stikstofdepositie midden op de Veluwe, transitie in de landbouw, extra woningen en werklocaties in beperkte ruimte. De ruimteclaims botsen. We zien stikstof als het vliegwiel voor integrale gebiedsontwikkeling. Samen met inwoners en ondernemers gaan we nu en de komende jaren aan de slag om Uddel e.o. vitaal te houden, op het gebied van economie, natuur en leefbaarheid. Gebiedsateliers + Routekaart zien we als het instrument om tot een gezamenlijke visie voor Uddel 2040 te komen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

www.apeldoorn.nl