<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Gebiedstransitie 2.0, vanuit doelstapeling naar een toekomstbestendig en klimaatrobuust landelijk gebied

Gemeente Nederweert i.s.m. Bureau Verbeek

€ 30.000

Het klassieke watersysteem van de Limburgse Aa, zoals dat in de jaren '50 bij de definitieve ontginning van De Peel werd gegraven, voldoet niet meer aan de huidige vraag in het gebied. Het samenwerkingsverband Platteland In Ontwikkeling (PIO) Weerterland ziet hier kansen voor de transitie naar een waterrobuust en klimaatbestendige inrichting van het landschap. De ruimtelijke opgaven in het gebied zijn actueel en vragen om ingrepen op korte termijn. Voor de uitwerking van de ruimtelijke opgaven en het samenbrengen van de juiste actoren is een wenkend perspectief nodig.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

www.nederweert.nl