<
toekenningen

Gemeente Bergen op Zoom

Studio Stadslab

€ 25.000

De gemeente Bergen op Zoom wil met de oprichting van Studio Stadslab nieuwe vormen van samenwerking en participatie ontwikkelen en onderzoeken hoe nieuwe vormen van werken met de komst van de Omgevingswet kunnen worden geïmplementeerd. De binnenstad van de gemeente Bergen Op Zoom kampt al jaren met leegstand. Om bewoners en ondernemers te betrekken in het zoeken naar nieuwe oplossingen en kansen in de binnenstad, werd een aantal jaar geleden het Binnenstadslab opgericht. Studio Stadslab wil samen met ambtenaren, ontwerpers, stadmakers en lokale stakeholders aan de slag te gaan met actuele vraagstukken en de zogenaamde 'wicked problems' in de gehele stad. Studio Stadslab heeft een fysieke plek in de binnenstad van Bergen op Zoom. Het lab is een uitvalsbasis dat als sluis werkt tussen het stadskantoor en de stad. Opgaven kunnen door de inwoners, lokale partijen of door de gemeente worden aangedragen. In samenwerking met ontwerpers start het lab vervolgens met een aantal transitieexperimenten in de stad, waarmee het lab effect wil ontketenen dat moet leiden tot kennis over nieuwe vormen van werken in het kader van omgevingsvisies. De aanpak van Studio Stadslab bestaat uit vier stappen: 1. observeren en in kaart brengen van het vraagstuk; 2. concreet maken van het 'conflict'; 3. het 'reframen' van het probleem en 4. samen de nieuwe inzichten verwerken in concepten die tot werkelijke verandering kunnen leiden. Studio Stadslab werkt in deze laatste stap samen met Humankind en Drift.