<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur

Generative Adversial Networks als Culturele Vorm

Geert Mul

€ 7.500

Geert Mul ontvangt een startsubsidie voor het project 'Generative Adversial Networks als Culturele Vorm'. Hij heeft zich het afgelopen jaar verdiept in digitale generatieve neurale computernetwerken (GAN) en wil zich in de aankomende periode toeleggen op een aantal crossmedia onderzoeksprojecten omtrent dit onderwerp en de potentie ervan als creatief of culturele vorm. Een GAN is een medium waarmee nieuwe realistische beelden, teksten en geluiden kunnen worden gemaakt. Dit zijn variaties op de datasets waarmee het neuraal netwerk wordt gevoed en ruis (toeval) wordt toegevoegd. De huidige fase richt zich in de eerste plaats op het bouwen van een hard- en software proefopstelling van een te trainen netwerk. De onderzoeksvragen en inzichten die ontstaan uit de proefopstelling zullen bepalend zijn voor de finale uitingen van het project: onder meer een publicatie in boekvorm, een experimentele werkomgeving voor 'generative adversarial networks' en een tentoonstelling.