<
toekenningen

Gereedschapskist voor de toekomst

Maarten van Kesteren

Vakschool Nimeto en architect Maarten van Kesteren werken momenteel samen aan een grondige transformatie de gebouwen van Nimeto. Hoe houden wij tijdens het ontwerpproces al rekening met de snelle veranderingen in het vakonderwijs? Zij stellen voor een gereedschapskist vol ontwerp oplossingen te maken waarmee Nimeto toekomstige veranderingen zelf op kan vangen. De oplossingen worden geformuleerd op basis van gezamenlijk te schetsen toekomst scenario's. Het doel van de oplossingen is dat zij de toekomst scenario's beantwoorden terwijl ze ruimtelijk kwaliteit toevoegen. De term bricolage wordt gebruikt als theoretisch kader. Bricolage gaat over DIY, reparatie en hergebruik. Korte termijn improvisaties van de bricoleur worden versterkt door lange termijn strategieën. Het onderzoek probeert architecten en ambachtslieden als bricoleurs dichter bij elkaar te brengen. Zij hopen niet alleen een houvast voor Nimeto te maken, maar ook dat de concrete ontwerp oplossingen en de methodiek architecten en schoolbesturen inspireert beter na te denken over hoe zij omgaan met veranderingen in hun gebouwen na de oplevering.

Meer informatie over de tweede fase van dit project

website

www.maartenvankesteren.com