<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Gert Dumbar - The Gentleman Maverick of Dutch Design

Valiz

€ 7.500

Uitgeverij Valiz initieert de eerste publicatie die het werk van Gert Dumbar en Studio Dumbar diepgaand beschrijft en analyseert in de context van de ontwikkeling van de cultuur en het ontwerpveld tussen 1960 en 2000, en vooruitkijkt naar het heden. Met deze brede focus wil Valiz ook aantonen dat het belang van het werk zich niet beperkt tot het grafisch ontwerpveld, maar gezien de uitstraling en invloed gelezen mag worden als cultureel fenomeen in innige verstrengeling met andere cultuuruitingen in die tijd. De publicatie moet laten zien dat het werk is gevormd door zijn tijd, en die tijd ook mee heeft vormgegeven. Het beoogde eindresultaat van de startsubsidie is door middel van vooronderzoek kennis van de breedte en diepte van Dumbar's werk te verzamelen om op een weloverwogen wijze keuzes te kunnen maken voor de publicatie. Daarnaast is het vooronderzoek bedoeld om te komen tot inhoudelijke thema's, de urgentie voor hedendaags ontwerpveld te onderbouwen, de betekenis van Gert Dumbar als educator te onderzoeken en de structuur van het boek op te zetten. Designcriticus Max Bruinsma leidt het onderzoek en de totstandkoming van de publicatie.

website

www.valiz.nl