<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Gert Dumbar - The Gentleman Maverick of Dutch Design

Valiz

€ 28.522

Het werk van Gert Dumbar (1940) behoort tot de canon van de Nederlandse ontwerpgeschiedenis. Zowel nationaal als internationaal liet hij zijn sporen na op het gebied van grafisch ontwerpen, en zijn gedachtegoed, beelden, nieuwsgierigheid, attitude, betrokkenheid, humor en plezier wist hij mee te geven aan vele jonge ontwerpers. 'Gert Dumbar – The Gentleman Maverick of Dutch Design' wil hierop vanuit een hedendaags perspectief reflecteren. Hoe kan Dumbars werk worden geherinterpreteerd, nieuwe betekenissen genereren en aanknopingspunten bieden voor de hedendaagse blik op ontwerperfgoed? Wat betekent het werk voor de ontwerppraktijk van een jonge generatie ontwerpers? Hoe kunnen zij zich verhouden tot kwesties die vanzelfsprekend onderdeel waren van Dumbars praktijk, zoals maatschappelijke betrokkenheid, samenwerken, interdisciplinariteit, hybride aanpak en economische restricties? 'Gert Dumbar – The Gentleman Maverick of Dutch Design' wordt uitgegeven door Valiz en ontworpen door Renate Boere; hoofdredacteur van de publicatie is Max Bruinsma, medeauteur is Leonie ten Duis. Het vooronderzoek voor deze uitgave werd eerder ondersteund met een startsubsidie.

website

www.valiz.nl