<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Evenement

Gesprek van de DAG

Stichting Dag van de Architectuur Groningen

€ 8.000

Het Gesprek van de DAG is een extra onderdeel van de jaarlijkse Dag van de Architectuur in Groningen, specifiek voor de vakgroep. Met dit programma wil de aanvrager de Groninger ontwerpgemeenschap uitdagen om stelling te nemen en het vakdebat over het architectuurbeleid op een publiek podium te voeren. Dit is ook naar aanleiding van een architectuurmanifest dat in de zomer van 2016 is verschenen, naar de hand van Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen. Deze editie bestaat uit een tweetal elementen. Allereerst vindt het Opleveringsbezoek plaats: een excursie waarbij met de vakgroep een rondgang wordt gemaakt langs alle genomineerde gebouwen voor de Grote Groninger Gebouwenenquête om zo de personen te stimuleren tot inhoudelijke reflectie op elkaars werk. Daarnaast vindt er een uitgebreid debat plaats tijdens de Architectuurklimaattop waarvan het resultaat, het Architectuurklimaatakkoord manifest, bij de prijsuitreiking van de Dag van de Architectuur wordt gepresenteerd. Waar het Opleveringsbezoek vooral gericht is op de ontwerpwereld, staat de Architectuurklimaattop met nadruk open voor een breder (vak)publiek. Voor de uitvoering en inhoudelijke ontwikkeling van het programma werkt de stichting samen met Platform GRAS het Expertise Centre Architecture, Urbanism and Health van de Rijksuniversiteit en de Groninger architectenbureaus de Zwarte Hond en KAW.

website

www.dagvandearchitectuurgroningen.nl