<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Evenement

GETTING {to the} HOME

Stealth

€ 22.295

Stealth signaleert een tekort aan betaalbare woningen in Belgrado. Volgens de organisatie spelen de vastgoedontwikkelaars er een dominante rol in de woningbouw. Dit leidt tot hoge prijzen en lage kwaliteit. De aanvrager wil daarom het Nederlandse model van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Belgrado introduceren. Hiervoor organiseert het bureau een serie workshops en een publieke campagne. De doelgroep bestaat uit bewoners, beleidsmakers en professionals op het gebied van architectuur. In dit project werkt de aanvrager samen met Servische partners Cultural Center Rex, Smarter Buildings en het platform Who Builds the City. Ook betrekt de aanvrager de Nederlandse architecten Hein de Haan, Arie van Wijngaarden en Robert Winkel bij het project. De uitkomst van het project wordt tijdens een publieke bijeenkomst in Belgrado gepresenteerd.

website

www.stealth.ultd.net