<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Gewoon Goed - Pleidooi voor een stad van coöperatief wonen

Valiz

€ 7.500

Met 'Gewoon Goed' wil Trancity*Valiz een publicatie uitbrengen over de wooncoöperatie als alternatief ontwikkel- en beheermodel voor betaalbare, kwalitatieve en inclusieve woonruimte voor middengroepen in de stad. Er zijn inmiddels op meerdere plekken in ons land pilots in ontwikkeling, maar er lijkt nog geen zicht op de benodigde wezenlijke transitie van de woningmarkt waarmee de wooncoöperatie een vanzelfsprekende plek krijgt in de stedelijke ontwikkeling. Auteurs Arie Lengkeek en Peter Kuenzli, beide actief betrokken bij de realisatie van Het Rotterdams Woongenootschap, willen hun kennis delen en de wooncoöperatie als een fundamenteel alternatief bovenaan de agenda krijgen van iedereen die bezig is met de toekomst van het wonen in een duurzame, veerkrachtige en inclusieve stad. Het project, waarvan de uitvoering is opgedeeld in twee fasen, resulteert in een publicatie met presentatie in vier steden. De aangevraagde startsubsidie betreft de eerste fase. Hierin wordt aanvullend onderzoek gedaan: een manuscript geschreven; partners en co-financiers gezocht. Deze fase resulteert in een pamflet waarmee de auteurs het boek aankondigen en de toon voor het publieke debat willen zetten. Voor dit project wordt samengewerkt met ontwikkelaar Timpaan, corporaties Havensteder en Woonstad, de gemeente Rotterdam, Platform31 en NL Magazine.

website

www.valiz.nl