<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Onderzoek

Ghosted Views

Marnix de Nijs

€ 22.443

Voor het project Ghosted Views werkt Marnix de Nijs samen met V2_lab, Prof. Dr. Michael Goesele en een softwareontwikkelaar. Ghosted Views is een interactieve installatie waarbij de deelnemer met handbewegingen door een virtuele wereld navigeert. Kijkers staan voor een enorm schotelvormig scherm waarbij men door een gedetailleerde 3D reconstructie van de omgeving kan bewegen. De 3D-wereld wordt gescand en dan vervolgens geprojecteerd aan de hand 'pointclouds'. Dit is ruw scanmateriaal dat - visueel gezien - de grootste gelijkenissen vertonen met een x-ray scan. Een belangrijk onderdeel van het project is de ontwikkeling van software die de pointclouds in realtime kan renderen. Verder voert Ghost Views een onderzoek naar de artistieke kwaliteit en toepasbaarheid van 3D scans in interactieve installaties.