<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Tentoonstelling

Ghosts

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum

€ 20.000

Ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan nodigt Sundaymorning@ekwc samen met het Design Museum Den Bosch designhistoricus en-criticus Glenn Adamson uit om te reflecteren op de geschiedenis en de kwaliteiten van het Europees Keramisch Werkcentrum. Vijftig werken die in de afgelopen vijftig jaar in het werkcentrum zijn gemaakt heeft hij geselecteerd en op schaal laten reproduceren in ongeglazuurd, wit porselein. De reproducties zijn tot stand gekomen met gebruik van hedendaagse (digitale) technieken. Adamson verbindt met de reproducties verschillende aspecten van en spanningen tussen vakmanschap, techniek, experiment, mislukking, innovatie en ontwerpkwaliteit. De witte werken als de 'ghosts' van Sundaymorning vormen een reflectie op vijftig jaar geschiedenis van het maken, het experimenteren en het innoveren met keramiek. Daarnaast is ook het lange werkproces achter de totstandkoming van de werken te aanschouwen aan de hand van beelden, schetsen en prototypes. De tentoonstelling zal te zien zijn in het Design Museum Den Bosch.

website

sundaymorning.ekwc.nl