<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Tentoonstelling

Global Kiruna

Non-fiction

€ 19.720

Op uitnodiging van ArkDes (nationaal centrum voor architectuur en design in Stockholm) en het hedendaagse kunstmuseum Konstmuseet i Norr, zullen Michiel van Iersel, Anne Dessing en Iwan Baan samenwerken aan twee tentoonstellingen gericht op de ontwikkelingen in de mijnstad Kiruna, ten noorden van Zweden. In Kiruna lopen ijzerertsmijnen onder de stad die voor steeds meer verzakkingen zorgen. Dit heeft de gemeente doen besluiten om de gehele stad nog voor 2025 drie kilometer te verplaatsen. Door het samenbrengen van archiefmateriaal, bestaande kunstwerken en nieuw ontwikkelde projecten, zal het team reflecteren op de ontstaansgeschiedenis en toekomst van Kiruna. Het onderzoek richt zich op vijf tot tien concrete relaties tussen grondstoffen uit Kiruna en specifieke (bouw)projecten op andere plekken in de wereld. Middels teksten, kaarten en foto's worden de grondstoffen en materialen in hun nieuwe vorm en context in beeld gebracht, met daarin aandacht voor de relatie tussen de materialen en de mensen die ze (on)bewust gebruiken. Zodoende wil het team het verhaal van een bedreigd mijndorp vanuit een meer gelaagd en kritisch perspectief benaderen. Ook koppelt ze de lokale extractie van grondstoffen aan mondiale materiaalstromen en de discussie over de ecologische impact van architectuur. Het resultaat van beide tentoonstellingen wordt gebundeld in een publicatie, waarin het project in breder verband wordt gebracht met soortgelijke ontwikkelingen in de wereld.

website

www.non-fiction.nl