<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Tentoonstelling

Gouda 1562 & 2017

Museum Gouda

€ 10.000

In Museum Gouda prijkt een maquette van de stad Gouda in 1562. Het toont de historische binnenstad uit de gouden periode, waarvan de overblijfselen nog steeds zijn terug te vinden in de huidige stedelijke omgeving. Door middel van een tentoonstelling door kunstfotograaf Hans Wilschut wil het museum een breed publiek de architectuur en stedenbouw van Gouda tonen en begrijpelijk maken. De foto's tonen overeenkomsten en veranderingen tussen de stad in 1562 en nu. Hierbij wordt ingegaan op vragen als: Welke gebouwen staan er al eeuwen, welke zijn nieuw, welke rol speelt architectuur en design in de stedelijke omgeving, welke stedenbouwkundige veranderingen hebben plaatsgevonden en vinden nog steeds plaats, hoe zijn sommige plekken verbeterd, of juist verrommeld? Voor het afstemmen van de inhoud werken de aanvrager en de fotograaf samen met erfgoedspecialist Henkjan Sprokholt. Gedurende de tentoonstellingsperiode organiseert de aanvrager in samenwerking het Gouds Regionaal Architectuur Platform (GRAP) een debatmiddag, waarbij met experts, overheden en bedrijfsleven zal worden gesproken over huidige maatschappelijke vraagstukken en wordt gekeken naar het Gouda van de toekomst. Voor de communicatie van de tentoonstelling en de debatmiddag zal gebruik worden gemaakt van uiteenlopende online- en offline-mediakanalen.

website

www.museumgouda.nl