<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Productontwikkeling

Graphic Memoir +

Renske de Greef

€ 14.960

Illustrator Renske de Greef ontwikkelt een 'graphic memoir' over het ouderschap, van kinderwens tot de eerste jaren. Hierin wil ze recht doen aan hoe velen het ouderschap beleven – een gebeurtenis die volgens haar onze levens en samenleving kleurt en vormgeeft, maar die nog steeds vaak wordt afgeschilderd als een nevenactiviteit. In de publicatie beoogt Renske de Greef het verhaal in scherp proza te verwoorden en in levendige illustraties te verbeelden. Als basis van de graphic memoir dient de stijl van de stripcolumn die ze de afgelopen vijf jaar voor NRC Handelsblad heeft gemaakt en die ze verder wil onderzoeken en uitdiepen. Hierin fungeert de geschreven tekst als (essayistische) vertelstem, terwijl de illustraties/striptekeningen haar fantasie verbeelden en de comic relief vormen. Ze stelt zichzelf ten doel een publicatie op te leveren waarvan het maak-plezier af spat en waarin humor, herkenning, verdieping en eerlijkheid centraal staan. Het boek wordt gepubliceerd door uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.

website

www.renskedegreef.nl