<
toekenningen

Voucherprocedure Presentaties Buitenland → Voucher

Graphic Rituals @ Central Academy of Fine Arts Beijing

Graphic Rituals

€ 1.400

Graphic Rituals (Tina Lenz) geeft een serie workshops aan de Central Academy of Fine Arts Beijing in oktober 2019. De serie workshops is gebaseerd op de nieuwe wetenschappelijke discipline Design Antropologie waar de mens centraal staat in het ontwerp en waar via participerend ontwerpend onderzoek wordt gekeken naar toekomstige scenario's die kunnen resulteren in een product, dienst, visie of interventie. Design antropologen onderzoeken de diversiteit van culturele waarden en bekijken hoe deze worden omgezet in tastbare ervaringen. Graphic Rituals is sinds 2015 bezig met het ontwikkelen van ontwerpmethodieken binnen de kaders van Design Antropologie. De ontwerper/antropoloog staat daarbij niet (meer) centraal en faciliteert daarbij een omgeving waar ruimte wordt gecreëerd om meerdere ervaringen en ideëen vanuit verschillende invalshoeken te belichten rond een vraagstuk. Design is geörienteerd op de toekomst, gebruikt interventies voor transities en het is een proces van samenwerken. Antropologie biedt het aanbod van theorie & culturele interpretatie, analyse uit het verleden om toekomst te begrijpen en valoriseert design in relatie met mensen.
De serie workshops duurt drie weken en gaat in op de theorie, methodieken en het doen van onderzoek.

website

tinalenz.nl