<
toekenningen

Regeling Architectuur → AV productie

Great Pla(i)ns

Janna Bystrykh

€ 25.000

Janna Bystrykh maakt een speelfilmdocumentaire over het veranderende Noord-Amerikaanse platteland van North Dakota tot Texas, ook wel 'The Great Plains' genaamd. Sinds de jaren negentig is een groot deel van de onderliggende agrarische, ecologische en financiële infrastructuur ontmanteld, met als resultaat een voortschrijdende schaalvergroting, een demografische krimp, een toenemende voedselonzekerheid en een afnemende sociale en culturele infrastructuur. De documentaire gaat over het gebruik van ruimte, hoe het wordt bewoond en hoe dit in de loop der tijd verandert. Ze maakt hierbij gebruik van circa dertig uur aan reeds geproduceerde dronebeelden, aangevuld met nieuwe interviews met lokale experts en inwoners. Zo worden de veranderingen in dit landbouwgebied en de daarmee gepaard gaande pijnpunten gedetailleerd in beeld gebracht en mogelijke nieuwe toekomsten voorstelbaar en bespreekbaar gemaakt. In de interviews komen diverse thema's aan bod, zoals: de impact van technologie op schaalvergroting; het effect van monopolies in de landbouw; mogelijkheden om het 'one global farm'-eindspel te vermijden; en de betekenis van precisielandbouw in relatie tot het grotere systeem. Daarmee worden in het project ook veel vraagstukken aangekaart die voor de Nederlandse situatie relevant zijn. Elementen van dit werk zijn momenteel al te zien als onderdeel van de OMA-tentoonstelling 'The Countryside' in het Guggenheim museum in New York, waar het zeer goed is ontvangen.

website

bystrykh.com