<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Groene parels van Overijssel - Verhaal van historische landschapsparken

Uitgeverij de Kunst

€ 8.000

Uitgeverij Waanders en de Kunst publiceert een boek over cultuurhistorische en verhalende kenmerken van Overijsselse landschapsparken. Bijna 10% van de provincie bestaat uit landgoederen die in een periode 1780-1815 zijn aangelegd. Samen vormen ze een waardevolle collectie van groen erfgoed. De parken zijn veelal ontworpen door de relatief onbekende hovenier en tuinarchitect G.A. Blum, tijdgenoot van J.D. Zocher en voor het noordelijke deel van het land minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling en verspreiding van de landschapsstijl. Door een gebrek aan kennis van de historische ontwikkeling en de bijzondere kernkwaliteiten van deze parken dreigen bepalende elementen en structuren echter verloren te gaan, waardoor de kwaliteit én het verhaal van dit groene erfgoed straks niet meer kan worden ervaren. Via de publicatie Groene Parels van Overijssel en aanvullende activiteiten wordt die kennis voor een breed publiek ontsloten en de vindbaarheid en het bewustzijn voor het belang van behoud en ontwikkeling vergroot. Tot slot biedt het landgoedeigenaren, betrokken instellingen én de politiek handvatten bij urgente beheer- en onderhoudsopgaven en nieuwe opgaven ter versterking van de onderlinge samenhang en kwaliteit.