<
toekenningen

Groepsintimiteit

Bende

€ 20.000

In een samenleving waar intieme handelingen - een zoen, knuffel of zelfs het schudden van een hand - niet langer kunnen plaatsvinden, moet gezocht worden naar nieuwe vormen van intimiteit. Dat stellen de ontwerpers van bureau Bende. Zij doen dit door een vijftal interventies te ontwerpen en realiseren voor publiek toegankelijke ruimtes waar betekenisvolle vormen van intimiteit tussen stadsgenoten worden gefaciliteerd. Na een uitgebreid literatuuronderzoek naar intimiteit in tijden van een pandemie worden vervolgens vijf Rotterdammers hierover geïnterviewd. Elk interview leidt tot nieuwe inzichten in intimiteit en daarmee tot een nieuw ontwerp voor een volgend object of interventie in de publieke ruimte, alwaar het volgende interview plaats kan vinden en het proces opnieuw begint. De interviews worden uitgevoerd door de onderzoekers van Reframing Studio via de 'Design for Happiness'-methode waarbij de emotionele beleving van de publieke ruimte centraal staat. Het ontwerp wordt gerealiseerd door Bende via 'design doing,' een iteratief proces waarbij snel geschakeld en gebouwd kan worden. De gemeente Rotterdam zorgt voor beschikbare locaties. Uiteindelijk zullen er zo vijf objecten in de stad staan, die het begin vormen van een hele serie interventies die Rotterdammers nader tot elkaar brengen. De resultaten van deze pilot worden gebundeld en gepresenteerd op een website en in een later stadium gepubliceerd.

website

www.groepsintimiteit.nl