<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Gutenberg III

Tine van Wel

€ 7.000

Ontwerper Tine van Wel ontwikkelt 'Gutenberg III': een digitale handleiding voor digitaal boekontwerp. De ontwerper stelt dat (jonge) mensen steeds minder lezen. Daarbij stelt Van Wel dat de overgang van papieren boeken naar e-readers, die tien jaar geleden is ingezet, nog geen grote vlucht heeft genomen. Zij ziet een oplossing in het verbeteren van het ontwerp van digitale publicaties en ontwikkelt daarvoor een handleiding. Tine van Wel stelt dat met het gebruik van deze handleiding er meer uniformiteit in het boekontwerp komt en dat hierdoor het aanbod volgens Van Wel beter verzameld en ontsloten kan worden, bijvoorbeeld conform bekende modellen als Netflix voor films. Van Wel vraagt een startsubsidie aan om vooronderzoek te doen in de vorm van bronnenonderzoek, interviews en het uitwerken van de onderzoeksopzet.

website

tinevanwel.nl