<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Publicatie

Haar Lichaam, Haar Besluit

Anat Segal

€ 17.000

Het recht op abortus is wereldwijd helaas nog altijd een relevant thema. Door over dit onderwerp een graphic novel te maken, wil Anat Segal bewustwording creëren en bijdragen aan het publieke debat. 'Haar lichaam, haar besluit' zal een fictief verhaal vertellen, gebaseerd op interviews, getuigenissen en grondig onderzoek. Hiervoor is al contact gelegd met verschillende organisaties die zich inzetten voor het recht op abortus, zoals ANA (Abortus Netwerk Amsterdam) dat internationaal ondersteuning biedt aan vrouwen die geen toegang hebben tot veilige abortus. Ook deed Segal in voorbereiding op de graphic novel veldonderzoek in Polen, het land met de strengste abortuswetgeving in de Europese Unie. In 'Haar lichaam, haar besluit' wordt de situatie in Polen belicht en een vergelijking gemaakt met de Nederlandse abortuswetgeving. Hierbij komen verschillende vragen aan bod: Wat betekent een ongewenste zwangerschap voor een vrouw? Met welke emoties en dilemma's krijgt zij te maken – vanuit zichzelf, maar ook vanuit haar omgeving? Welke rol spelen stigma's en taboes, maar ook religie in het abortusdebat? Ook de principiële vraag, namelijk waar het recht van de vrouw eindigt en het recht van het ongeboren kind begint, zal aan de orde komen. Anat Segal wil haar graphic novel zowel nationaal als internationaal uitgeven en heeft hiervoor al contact met de Nederlandse uitgeverij Soul Food Comics en een Belgische en Poolse uitgeverij.